Michaël Berglund AB

Strandvägen 5B, 114 51 Stockholm

Jonas Koch, Partner & Affärsområdeschef 

070-244 52 00

Per Wreding, Seniorkonsult

073-368 84 65  

Thomas Gerdman, Research Analyst

072-253 39 62 

interim@michaelberglund.se