INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Tillsammans representerar vi genom vårt internationella samarbete
37 länder i hela världen

Vi är sedan 2016 medlemmar WIL Group (Worldwide Interim Leadership) - ett globalt nätverk av interimsföretag med tätt samarbete. Tillsammans är vi idag verksamma i 37 länder i hela världen.

Näringslivet blir alltmer globaliserat, med många företag som genomgår stora förändringar och omvandlingar. Inom WIL Group kan vi lösa dessa komplexa affärsutmaningar genom att erbjuda interimskonsulter som befinner sig i de lokala marknaderna. De har inte bara kunskap om marknaden utan även den nationella arbetslagstiftningen, arbetskulturen och affärsverksamheten.

Sedan 2016 har vi tillsatt konsulter på den svenska marknaden åt utländska bolag och hjälpt svenska företag med verksamhet utomlands att med kort varsel hitta lokal kompetens. Som enda svenska interimsleverantör inom WIL Group kan vi ge interimskonsulter i Sverige möjlighet till internationella uppdrag.

Inom WIL Group finns nära 40,000 beprövade interimskonsulter med vana att leda komplexa projekt, leverera hållbara förändringar och skapa varaktigt värde för kunder över hela världen.

Varje WIL-gruppmedlem följer konsekvent gemensamt framtagna arbetsmetoder som ger dig som uppdragsgivare en jämn och professionell service oavsett land.