HUR VI ARBETAR

Vi tillsätter årligen flertalet konsulter inom alla chefs- och specialistbefattningar. Vår huvudmarknad är Sverige men genom internationella samarbeten arbetar vi även globalt. Utmaningen ligger sällan i att hitta rätt kompetens, utmaningen är att överträffa kundens förväntningar varje gång - något vi arbetar hårt för att uppnå.

Vår målsättning är alltid att presentera 2-3 lämpliga konsulter för uppdraget inom 5-7 arbetsdagar. Vi hanterar hela processen, sköter all administration och det är kostnadsfritt att byta ut konsulter om denne inte motsvarar era förväntningar. Enkelt och helt på era villkor.

Ett uppdrag blir sällan bra om inte båda parter är genuint engagerade. Vi arbetar varje dag för att alltid bli lite bättre. Vi ställer höga krav på oss själva, men också på de som vi arbetar tillsammans med. Vi vet att då blir kvaliteten alltid högre, resultatet bättre och samarbetet mycket roligare.

Helt otroligt, vi har kämpat med den här rekryteringen i
 3 månader, ni löste det på 4 dagar

Alla våra konsulter genomgår i de flesta fall färdighets- och eller personlighetstest innan de presenteras för våra uppdragsgivare. Vi som arbetar inom Michaël Berglund är certifierade testanvändare av både Hogans Assessement Systems (HAS) samt SHL:s OPQ (Occupational Personality Questionnaires) 

Samtliga konsulter genomgår också en fördjupad bakgrundskontroll avseende personalia, ekonomi, juridiska ärenden, studie- och yrkesbakgrund samt i vissa fall förekomst i media. Den fördjupade bakgrundskontrollen genomförs i samarbete med en extern leverantör.