OM OSS

I vårt nätverk har vi idag 5500 chefer och specialister som med dokumenterad och beprövad erfarenhet kan åta sig temporära uppdrag.

Michaël Berglund Interim är en del av Michaël Berglund AB, ett av Sveriges mest välmeriterade företag inom ledarförsörjning. Sedan 1985 har vi rekryterat och utvärderat chefer och specialister till över 1000 olika företag och organisationer. Våra uppdragsgivare vänder sig till oss när det uppstått ett tillfälligt behov av en specifik kompetens som kräver en snabb åtgärd.  

VÅRT TEAM


Michaël Berglund Interim präglas av lagarbete. Vi vet att genom samarbete når vi de bäst lämpade kandidaterna, därför är vi alltid fler personer i varje projekt. Att arbeta tillsammans är inte bara roligare, det ger också fler infallsvinklar och perspektiv. Idag arbetar Jonas Koch, Per Wreding och Thomas Gerdman uteslutande med interimsrekryteringar och totalt arbetar 22 personer på Michaël Berglund. Den samlade kraften av alla medarbetare gör oss svårslagna när det gäller att hitta rätt kandidater.